Aktualizováno: 26.9.2016

Co všechno zachytí filtr FSMad za pouhých 24 hodin po instalaci??

A vy to máte v pračkách, myčkách, rozvodech a ve sklenici, kterou chcete vypít!

Většina panelových a činžovních domů má za sebou v posledních několika letech velké investice. Ať už se jednalo o celkové revitalizace, zateplení pláště domu, rekonstrukce výtahů nebo výměny oken, tyto úkony stály vlastníky bytů nemalé částky. V současné době, kdy se opět začínají pomalu finančně vzpamatovávat, se výbory SVJ začínají rozhlížet po dalších opatřeních, které by snížily náklady na provoz a údržbu domu. Cílem je efektivně investovat finanční prostředky, které se průběžně střádají ve fondu oprav každého domu.

V bytových domech se stále častěji setkáváme s mechanickými nečistotami obsaženými ve vodě, které se během let nahromadily a usadily ve vodovodních potrubích. Tyto nečistoty se uvolňují a jsou unášeny vodou až ke koncovým zařízením v našich bytech, kde způsobují různá poškození, zacpání a další nepříjemnosti. Zejména se jedná o pračky, myčky nebo vodovodní baterie, ze kterých si bereme vodu na ranní kávu.

Účinná ochrana existuje - jmenuje se FSMad

Do rozvodů vody v domě se dostávají různé úlomky rzi, zrnka písku a další cizí částice, které se uvolňují například při opravách vodárenských potrubí. Tyto mechanické částice mají neblahý vliv na vnitřní zařízení napojená na rozvody vody a snižují tak jejich životnost.
Řešení je přitom velmi jednoduché a nazývá se filtr jemných částic.

Stále více výborů bytových domů se přiklání k instalacím těchto filtrů, které dokáží významným způsobem zredukovat nečistoty, jenž se do objektů dostávají a znepříjemňují tak život vlastníkům bytů.

Někdo může namítnout, že v jejich domě mají nové rozvody vody v plastu a tam žádné nečistoty nejsou. Ano, to je pravda. Ale je třeba si uvědomit, že tyto mechanické nečistoty nevznikají v rozvodech domu, ale připlouvají s vodou z vodárenských sítí mnohdy desítky let starých. Na obrázku vpravo se můžete podívat, jaké nečistoty zachytí filtr jemných částic v klasickém bytovém domě za pouhých 24 hodin po jeho instalaci.

nečistoty usazené ve filtru

26.9.2016

 

Dosažené výsledky v bytovém domě Družstvo Běluňská v Praze. Zadržené nečistoty a rez ve filtru po cca měsíci používání.  

Přečíst referenci si můžete tady.

bezplatná linka
800 778 778

Těší se Jaroslava Hrubešová


Aktuální vydání "Praktického rádce pro SVJ" v PDF verzi na Váš e-mail.


Rozvody vody bez řešení tvrdosti vody?

I s tím si umíme poradit..

Kam filtry pevných částic FSMady instalovat??

Filtry jemných částic je nejvýhodnější instalovat za patní vodárenský vodoměr. Ošetří se tak celý dům a stačí pořídit pouze jeden filtr. Tím, že se odchycené nečistoty ve filtru neustále hromadí, je nutné pro správnou funkci filtr v určitých časových intervalech čistit. Z hlediska čištění existují dvě varianty. Je možné zvolit variantu manuálního proplachu, kde postačí ve spodní části filtru otevřít odkalovací kulový ventil a nasbírané nečistoty vypustit nebo zvolit druhou možnost, kterou je instalace filtru s automatickým proplachem, kde se již o nic nemusíte starat. Zde se pouze nastaví interval proplachu v rozmezí od 4 minut až 3 měsíců podle potřeby.

Filtr jemných částic FSMad je k dispozici v těchto dimenzích:

Co pro Vás děláme:

"Pomáháme majitelům bytů v bytových domech, aby platili pouze za svoji spotřebu vody a tepla, a tak neplatili zbytečně za sousedy"

Maddeo CZ s.r.o.